• فرهنگی از اصطلاح‌های زبان فارسی

  doesn't support url parameter.

  {
    "dictName": "فرهنگ اصطلاح‌های زبان فارسی", 
    "windowUrl": "http://estelahfarsi.eu/"
  }